Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Τραπεζικές λύσεις

Τραπεζικές λύσεις για μία επιτυχημένη παρουσία στη διεθνή αγορά

Η Alpha Bank, ανταποκρινόμενη σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον αγοράς, έχει σχεδιάσει μία δέσμη ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων για Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Εισαγωγών – Εξαγωγών, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη και εξυπηρέτηση των αναγκών της Πελατείας, με αξιοπιστία, συνέπεια, ταχύτητα και ασφάλεια.

Η Alpha Bank, σταθερό σημείο αναφοράς στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, προσφέρει με το χαμηλότερο κόστος, τις πλέον αξιόπιστες λύσεις στις απαιτήσεις της επιχειρήσεώς σας, έχοντας επενδύσει στα πλέον εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα. Επίσης, η Τράπεζα συνεργάζεται με έναν μεγάλο αριθμό ανταποκριτριών τραπεζών σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα διαθέτει εξειδικευμένη Μονάδα Εργασιών Διεθνούς Εμπορίου, πιστοποιημένη με ISO 9001 για όλες τις διαδικασίες που ακολουθεί.


Οι παρεχόμενες υπηρεσίες / και τα εξειδικευμένα προϊόντα είναι:

Εισαγωγές

 • Αξίες με φορτωτικά έγγραφα / Απλές Αξίες
 • Απλές Εισαγωγές εντός Ε.Ε., έως Ευρώ 50.000
 • Προεμβάσματα
 • Ενέγγυες Πιστώσεις
 • Εγγυητικές Επιστολές
 • Πιστωτικές Επιστολές σε αναμονή (Stand by Letter of Credit)
 • Εξοφλήσεις προθεσμιακών υποχρεώσεων
 • Πληρωμές Εμπορικών Αντιπροσώπων
 • Πληρωμές Ασφαλιστικών, Μεταφορικών Εταιριών

Εξαγωγές

 • Αποστολή Αξιών με φορτωτικά έγγραφα προς είσπραξη
 • Αποστολή απλών Αξιών προς είσπραξη
 • Ενέγγυες Πιστώσεις
 • Εγγυητικές Επιστολές
 • Πιστωτικές Επιστολές σε αναμονή (Stand by Letter of Credit)
 • Εξοφλήσεις εντολών πληρωμής
 • Έκδοση εντολών πληρωμής για λοιπές υποχρεώσεις εξαγωγών
 • Αποστολή φορτωτικών εγγράφων ελεύθερα πληρωμής
 • Τακτοποίηση «Άμεσων Πληρωμών» (Open Account)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διεθνούς Εμπορίου

 • Alpha Web International Trade: Ασφαλής εφαρμογή διαδικτύου που προσφέρει τη δυνατότητα διεκπεραιώσεως και παρακολουθήσεως όλων των εργασιών Διεθνούς Εμπορίου από το γραφείο σας, εύκολα, γρήγορα και με προνομιακή τιμολόγηση.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 • Alpha Web Banking για Επιχειρήσεις, υπηρεσία «Απλές Εισαγωγές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης»: Μέσω της υπηρεσίας αυτής μπορείτε εύκολα, γρήγορα και με πολύ χαμηλό κόστος να πραγματοποιείτε πληρωμές προμηθευτών εξωτερικού σε Ευρώ, που αφορούν Εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση:
  • μέχρι του ποσού των Ευρώ 50.000 ανά συναλλαγή
  • στις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
  • με δυνατότητα αυθημερόν εκτελέσεως εντολής πληρωμής και αυθημερόν ημερομηνία αξίας (valeur) εντολής, ή
  • με (αυθημερόν) κατάθεση σε λογαριασμό προμηθευτή εξωτερικού που τηρείται στην Alpha Bank
   Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Εξασφάλιση από συναλλαγματικούς κινδύνους, μέσω προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος

Ασφάλιση εμπορευμάτων, μέσω των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιριών, AXA Ασφαλιστικής και Groupama Φοίνιξ.

Ασφάλιση Πιστώσεων από την Euler Hermes Hellas A.E.. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διεθνές Factoring, μέσω της θυγατρικής ABC FACTORS, με σκοπό την παροχή μίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Χρηματοδότηση
 • Διαχείριση
 • Είσπραξη
 • Αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου
 • Ασφάλιση απαιτήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο Ε-mail contact@abcfactors.gr

Βραχυπρόθεσμες Χρηματοδοτήσεις: απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Διαχειρίσεως Σχέσεως της επιχειρήσεώς σας στην Alpha Bank.
Για περισσότερες πληροφορίες για το σύνολο των παρεχoμένων υπηρεσιών, μπορείτε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κατάστημά μας.

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της Alpha Bank, για τις τραπεζικές σας ανάγκες.

Επικοινωνήσετε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της Alpha Bank

Στείλτε E-mail
Return to top