Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Πολιτική προσβάσεως στις υπηρεσίες της Alpha International Trade

Η υπηρεσία Alpha International Trade είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης στις εξαγωγικές και εισαγωγικές σας δραστηριότητες και παρέχει πρόσβαση σε διεθνείς και έγκυρες πηγές πληροφοριών. Προχωρήστε ένα βήμα μπροστά και αποκτήστε την διεθνή προοπτική που χρειάζεστε για την επέκταση της επιχειρήσεώς σας.

Όλες οι υπηρεσίες Νέος χρήστης Εγγεγραμμένος χρήστης Πελάτης της Alpha Bank
Προφίλ 186 χωρών Προφίλ 5 χωρών υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Έρευνες αγοράς Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Business Alerts Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Χώρες υψηλών προοπτικών Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Ροές εισαγωγών- εξαγωγών Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Εμπορικές εκθέσεις Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Επαγγελματικές ενώσεις Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Επαγγελματική κριτική Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Στατιστικά στοιχεία αγορών Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Βρείτε εισαγωγείς Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Αναζήτηση προμηθευτών παγκοσμίως Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Επαγγελματικοί κατάλογοι Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Έλεγχος συνεργατών Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Κατάλογος online αγορών Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Μετάφραση εγγράφων
(Υπηρεσίες επί πληρωμή)
Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Υπηρεσία επί πληρωμή
υπηρεσία χωρίς χρέωση
Υπηρεσία επί πληρωμή
Πρότυπα διεθνών συμβάσεων πωλήσεων
(Υπηρεσίες επί πληρωμή)
Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Υπηρεσία επί πληρωμή
υπηρεσία χωρίς χρέωση
Υπηρεσία επί πληρωμή
Λίστα δυνητικών συνεργατών
(Υπηρεσίες επί πληρωμή)
Περιορισμένη πρόσβαση Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Υπηρεσία επί πληρωμή
Χρηματοοικονομικές αναφορές
(Υπηρεσίες επί πληρωμή)
Περιορισμένη πρόσβαση Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Υπηρεσία επί πληρωμή
Συνοδευτικά έγγραφα Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Εργαλείο ελέγχου εισαγωγών Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Έλεγχοι εξαγωγών Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Κωδικός τελωνειακής ταξινομήσεως HS Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Κωδικός τοπικής τελωνειακής ταξινομήσεως Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Τελωνειακοί δασμοί και τοπικοί φόροι Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Υπολογισμός κόστους εισαγωγών Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Εργαλείο υπολογισμού τιμής εξαγωγής Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Μετατροπέας συναλλάγματος Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Μετατροπέας μονάδων μετρήσεως Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Εκτίμηση κόστους μεταφοράς
(Υπηρεσίες επί πληρωμή)
Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Υπηρεσία επί πληρωμή
υπηρεσία χωρίς χρέωση
Υπηρεσία επί πληρωμή
Κανόνες σήμανσης και ετικετών
(Υπηρεσίες επί πληρωμή)
Περιορισμένη πρόσβαση Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Υπηρεσία επί πληρωμή
Διεθνείς προδιαγραφές
(Υπηρεσίες επί πληρωμή)
Περιορισμένη πρόσβαση Περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσία χωρίς χρέωση
Υπηρεσία επί πληρωμή
Return to top