Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Άριστη συσκευασία των προϊόντων σας

Εθεωρείτο βοηθητική λειτουργία παλαιότερα. Η συσκευασία σήμερα είναι ένα δυναμικό στοιχείο που συμβάλει στην πώληση και την αύξηση της τιμής του προϊόντος. Η συσκευασία στοχεύει στην προστασία των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, του χειρισμού και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Η συσκευασία πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή, διότι οι κίνδυνοι αυξάνονται ανάλογα με την  απόσταση που καλύπτεται, ειδικά κατά τη διάρκεια του χωρισμού του φορτίου. Ο τομέας του πακεταρίσματος  πρέπει να αντιμετωπίσει ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Η ευρωπαϊκή αγορά είναι αυτή τη στιγμή πολύ απαιτητική για τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία.

Νομικές πτυχές | Τεχνικές πτυχές

Νομικές πτυχές

Στα EXW (ex works) incoterm, τα συσκευασμένα αγαθά πωλούνται αλλά κάποιο μπορεί να  πωληθεί σε χαλαρή μορφή. Υπάρχουν προϊόντα που δεν απαιτούν συγκεκριμένο πακετάρισμα. Σύμφωνα με το νόμο, η συσκευασία δεν εξετάζεται για την αντίσταση στους τυχαίους κλονισμούς. Η συσκευασία πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος των διαδικασιών του εξαγωγέα, και σε περίπτωση ζημίας, τα αγαθά θα πρέπει να επιστραφούν ή να αντικατασταθούν χωρίς κόστος, ή ο εξαγωγέας θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα στον πελάτη. Ο μεταφορέας θεωρείται ότι είναι αρμόδιος για την επιδείνωση ή τις απώλειες από τη νομική άποψη. Εντούτοις, μπορεί να απαλλαγεί της ευθύνης όταν αυτή μεταβιβάζεται σε τρίτο. Ο εξαγωγέας γίνεται σε εκείνη την περίπτωση υπεύθυνος και έχει υποχρέωση να αναλάβει την ασφάλιση των εμπορευμάτων. Αυτό όμως μπορεί να μην λειτουργήσει στην περίπτωση συσκευασμένων προϊόντων που δεν είναι κατάλληλα.

Τεχνικές πτυχές

Η συσκευασία αποτελείται από διαφορετικά υλικά :

  • Το ξύλο είναι ένα φυσικό εξαιρετικό υλικό
  • Το χαρτόνι και το χαρτί είναι συνώνυμα με την οικολογία, την ασφάλεια και την ελαφρότητα
  • Το πλαστικό υλικό θεωρείται σύγχρονο αλλά βρίσκεται στο χαμηλότερο όριο της κλίμακας
  • Το μέταλλο εκτιμάται για τη δύναμη, την αξιοπιστία και την ικανότητά του.

Όσον αφοράτη τη σήμανση, μερικά σύμβολα χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Εξαρτάται προφανώς από τη φύση του προϊόντος : τα επικίνδυνα προϊόντα, για παράδειγμα, αντιμετωπίζονται με πολύ αυστηρά πρότυπα συσκευασίας και σήμανσης. Η σήμανση δημιουργεί επίσης ένα συμπληρωματικό κόστος. Πρέπει να αποφευχθεί  η αναφορά στη φύση του προϊόντος στη συσκευασία καιη σήμανση  πρέπει να είναι ευανάγνωστη,  ανεξίτηλη και διακριτική. Όσον αφορά στα εμπορευματοκιβώτια, συγκεντρώνουν τα αγαθά της ίδιας μονάδας φόρτωσης. Επιτρέπουν την επαναλαμβανόμενη χρήση στο σημείο της μεταφοράς χωρίς αποσύνθεση του φορτίου. Προστατεύουν τα αγαθά από την κλοπή και προσφέρουν οικονομική συσκευασία.

Return to top