Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Διεθνής επικοινωνία

Η διεθνής επικοινωνία βασίζεται στη θέση της επιχείρησης και ειδικά στο βαθμό παγκοσμιοποίησής της. Λόγω έλλειψης οικονομικών μέσων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να καθορίσουν μια στρατηγική επικοινωνίας σύμφωνα με τις αναπτυγμένες τεχνικές (π.χ. διαφημιστικά σποτ) που χρησιμοποιούν πολυεθνικές επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό προτιμούν να τυποποιήσουν την επικοινωνία ώστε να την προσαρμόσουν στην ξένη αγορά. Η τυποποίηση συνίσταται στη χρήση των ίδιων διαφημιστικών μηνυμάτων και προωθητικών επιχειρημάτων στις ξένες χώρες με εκείνα που χρησιμοποιούνται στην εγχώρια αγορά. Η τυποποίηση έχει το πλεονέκτημα μείωσης του κόστους της παραγωγής και προσαρμογής. Ο προϋπολογισμός για την επικοινωνία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι συχνά περιορισμένος και κατά περιόδους ακόμα και ανύπαρκτος. Επομένως, η εταιρεία στοχεύει στα μέσα επικοινωνίας εκτός ΜΜΕ των οποίων το κόστος είναι χαμηλότερο παραμένοντας ωστόσο το ίδιο αποδοτικό. Το τελευταίο θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων διάφορα εργαλεία για την επικοινωνία.  

Ιστοσελίδα και μάρκετινγκ ιστοχώρου | φάκελλος επιχειρήσεων | κατάλογος των προϊόντων | συλλογικός κατάλογος | ξένος Τύπος | δημόσιες σχέσεις

Ιστοσελίδα και μάρκετινγκ ιστοχώρου

Η ιστοσελίδα

Ο ιστοχώρος διαδικτύου έχει γίνει σήμερα ένα αναπόφευκτο εργαλείο επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις. Επιτρέπει την παρυσίαση των προσφορών, των προϊόντων και των υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο και αυτό με μόλις μερικά κλικ του ποντικιού. Επιπλέον, λειτουργεί ως επαγγελματική κάρτα για εκείνους που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Προκειμένου να αποφασίσετε για το περιεχόμενο του ιστοχώρου, πρέπει καταρχήν να σκεφτείτε το πώς θα διακριθείτε από τους ανταγωνιστές σας. Στην πραγματικότητα, το διαδίκτυο αποτελείται από δισεκατομμύρια ιστοσελίδες που εκδίδονται από τους "web masters" σε όλο τον κόσμο. Είναι έτσι απαραίτητο να γνωρίζετε μερικά τεχνάσματα προκειμένου να μη παραμείνετε στην ανωνυμία…

Έίναι πλέον αναπόφευκτο ο ιστοχώρος σας να παρέχει τουλάχιστον μια αγγλική έκδοση (εκτός από την έκδοση στην γλώσσα σας).

Ο ιστοχώρος πρέπει να παρέχει ικανοποιητικές πληροφορίες για ένα θέμα άλλα πρέπει να είναι πάντα συνοπτικός και κατατοπιστικός: δώστε προτεραιότητα στις φωτογραφίες, τα σχεδιαγράμματα και τις πολύ σαφείς και ελκυστικές παρουσιάσεις…Ένα κείμενο 200 γραμμών σε έναν ιστοχώρο έχει πολύ μικρή πιθανότητα ανάγνωσης εκτός αν παρουσιάζει κάποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο για κάποια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων. Κατά συνέπεια οι ιστοσελίδες τύπου "flash" αποδεικνύονται πολύ ελκυστικές, παρουσιάζουν όμως πολλά προβλήματα στη φόρτωση.

Η επισκεψιμότητα του ιστοχώρου

Φυσικά, ο στόχος ενός ιστοχώρου είναι η προβολή (και αν δυνατόν η ανάγνωση). Βρείτε μερικές συμβουλές για το μάρκετινγκ ιστοχώρου, σχετικά με το πώς να βελτιώσετε στο μέγιστο την επισκεψιμότητά σας στα εργαλεία αναζήτησης (μηχανές και κατάλογοι αναζήτησης). Αυτή η δραστηριότητα ονομάζετα βελτίωση των μηχανών αναζήτησης http://www.seochat.com/ (SEO "search engine optimisation").

Ο στόχος των μηχανών αναζήτησης είναι να παρασχεθούν οι καλύτερες δυνατές πληροφορίες .
Η παροχή των διάφορων τίτλων (επικοινωνία, ιστορικό, προϊόντα, συμβουλές, νέα προϊόντα, πώληση…) θα κάνουν τον ιστοχώρο σας να προτιμηθεί

Η παραγωγή ελαφρών σελίδων είναι απαραίτητη (λιγότερο από 120 Ko, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων φωτογραφιών και των εγγράφων). Οι πολύ βαριές σελίδες δεν είναι εύκολο να κατέβουν. Χρειάζεται όμως προσοχή διότι οι μηχανές αναζήτησης μπορούν να βρούν στις ελαφριές σελίδες ελάχιστες πληροφορίες και έτσι να μη θεωρηθούν ενδιαφέρουσες για τον επισκέπτη. Επίσης σκεφτείτε καλά τις "λέξεις- κλειδιά" για κάθε μια από τις σελίδες σας και αυξήστε την επισκεψιμότητα κάθε σελίδας σύμφωνα με τις προκαθορισμένες λέξεις. Καθορίστε τις "λέξεις-κλειδιά" σύμφωνα με εκείνες που επιλέγονται από τους ιστοχώρους των ανταγωνιστών σας και ταυτόχρονα προσπαθήστε να διαφοροποιηθείτε από αυτούς.

Οι σύνδεσμοι διαφημιζόμενων

Οι σύνδεσμοι διαφημιζόμενων που προσφέρονται από τις κύριες μηχανές αναζήτησης (Yahoo! Google, MSN) σας επιτρέπουν την γρήγορη πρόσβαση στις σελίδες που αναζητάτε. Αυτό το σύστημα των συνδέσμων διαφημιζόμενων, αποκαλούμενο Search Engine Marketing (SEM), είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό για τους "εμπορικούς" ιστοχώρους.
Οι σύνδεσμοι διαφημιζόμενων είναι οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης σας όταν πραγματοποιείτε μια αναζήτηση σε οποιαδήποτε από τις τρεις μηχανές αναζήτησης που υπάρχουν στο διαδίκτυο (Yahoo!, Google και MSN).
Οι σύνδεσμοι διαφημιζόμενων λειτουργούν με ένα σύστημα δημοπρασιών για τη διαφήμιση. Προκειμένου να ληφθεί καλύτερη θέση (δηλ. η διαφήμισή σας να εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης), η επιχείρηση πρέπει να υποβάλει την καλύτερη προσφορά μεταξύ των ανταγωνιστών της εάν επιθυμεί να έχει καλή θέση για τις ίδιες λέξεις κλειδιά: η πληρωμή γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό των “κλικ”. Κάθε φορά που ένας χρήστης του διαδικτύου κάνει “κλικ” στη διαφήμισή σας, ένα ποσό ίσο με το ποσό της προσφοράς σας χρεώνεται στο λογαριασμό σας (ποσό που αρχίζει από 0,01€, χωρίς ανώτατο όριο. ..). Εντούτοις, έχετε την επιλογή να περιορίσετε τον καθημερινό προϋπολογισμό σας, να αποφασίσετε για τον αριθμό εμφανίσεων των διαφημίσεών σας και να περιορίσετε τον αριθμό των “κλικ” στη διαφήμισή σας.
Υπάρχουν πολυάριθμα άλλα τεχνάσματα που βοηθάνε στη βελτίωση της τοποθέτησης του ιστοχώρου σας, και εάν είναι απαραίτητο, μη διστάσετε να εμπιστευτείτε έναν επαγγελματία του διαδικτύου... πράγμα το οποίο θα  μπορούσε να οδηγήσει σε πιο αποδοτικά και άμεσα αποτελέσματα.

Τα Blogs

Τα blogs δεν περιορίζονται μόνο στους εφήβους!
Είναι το τελευταίο διαθέσιμο  εργαλείο διαλογικής επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις. Πολλές επιχειρήσεις δείξανε μεγάλο ενδιαφέρον για τη χρήση των blogs. Αυτό το εργαλείο επικοινωνίας έρχεται γενικά ως συμπληρωματικό των ιστοχώρων. Παρέχει σε μια επιχείρηση τη σύνδεση για την άμεση επικοινωνία με τους πελάτες της ( τους καταναλωτές ή τους χρήστες). Αντίθετα στα φόρουμ συζητήσεων ένας χρήστης του διαδικτύου μπορεί απλά να αφήσει την άποψή του χωρίς να γνωστοποιεί στοιχεία της ταυτότητάς του.  Και ενώ οι εργασίες ενός φόρουμ είναι να συγκεντρώνονται οι χρήστες του διαδικτύου σε ένα συγκεκριμένο θέμα (από Α σε Α πλατφόρμα), το ενδιαφέρον ενός blog βρίσκεται στην παροχή μιας πλατφόρμας ανταλλαγής μεταξύ των διάφορων χρηστών του διαδικτύου και μιας οντότητας όπως μια επιχείρηση (που μπορεί να ληφθεί ως από πλατφόρμα Α σε Β ).

Επιστροφή στην αρχή

Φάκελος επιχειρήσεων

Ο φάκελος προβολής ισοδυναμεί με την "κάρτα επίσκεψης" της επιχείρησης. Δίνει συγκεκριμένη μορφή στην πρώτη επαφή με τους μελλοντικούς ξένους πελάτες. Ο σχεδιασμός του παρόντος εγγράφου πρέπει να μελετηθεί κατά τρόπο σοβαρό και ακόμη περισσότερο όταν θα διανεμηθεί σε μεγάλες ποσότητες.

  • Περιεχόμενο: Εάν ο διαθέσιμος χώρος περιορίζεται, οι πληροφορίες που προβάλλονται πρέπει να επιλεχτούν κατά τρόπο αυστηρό. Η επιχείρηση πρέπει να προβάλει τα ισχυρά σημεία της δραστηριότητάς της υπενθυμίζοντας σαφώς τον ανταγωνισμό. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι συγχρόνως ευσύνοπτες και πλήρεις .
  • Μορφή: Ο φάκελος επιχείρησης πρέπει να τραβήξει την προσοχή των πελατών. Πρέπει να είναι αξιόπιστος όσον αφορά  την επιχείρησή και τα προϊόντα της και να ωθεί τον πελάτη   να τον διαβάσει ή και να τον αποθηκεύσει , κρατώντας έτσι τις πολύτιμες πληροφορίες που θα περιλαμβάνει.

Όσον αφορά την εξωτερική όψη του , η δομή του φακέλου σε τρία μέρη επιλέγεται συχνά από τις επιχειρήσεις. Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα τουλάχιστον σε δύο γλώσσες και κατά προτίμηση σ' αυτή, την αγορά της οποίας στοχεύετε.

Ο φάκελος είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο της επιχειρησιακής πρόβλεψης και ειδικά κατά τη διάρκεια των εμπορικών γεγονότων όταν διανεμηθεί στους πιθανούς πελάτες.

Επιστροφή στην αρχή

Κατάλογος των προϊόντων

  • Ο κατάλογος των προϊόντων είναι ένα αναπόφευκτο εργαλείο της επιχείρησης. Προσφέρει τη λεπτομερή παρουσίαση των προϊόντων ή/και τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Ο κατάλογος είναι η πρώτη επαφή μεταξύ των συμβατικών υπηρεσιών της επιχείρησης και των μελλοντικών πελατών. Στοχεύει να κάνει απογραφή όλων των τεχνικών και εμπορικών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και ή τις υπηρεσίες. Ο κατάλογος πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις που τίθενται από οποιοδήποτε πελάτη και να δημιουργήσει πρόσθετο ενδιαφέρον για τις συμβατικές υπηρεσίες της επιχείρησης.

    Περιεχόμενο: ο κατάλογος αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής και για αυτό πρέπει να εκτελεσθεί σύμφωνα με τους πελάτες – στόχους. Στην εξαγωγή, συστήνεται να ζητηθούν από οι επαγγελματίες, ειδικά για τα προβλήματα της μετάφρασης σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες ορισμένων λέξεων.

  • Μορφή: Η αισθητική πτυχή του καταλόγου επηρεάζει την ανάγνωσή της από τους πελάτες. Οι επιλεγμένες εικόνες πρέπει να έχουν την υψηλή ποιότητα και τα διαγράμματα πρέπει να είναι σαφή και ακριβή και το χρώμα σχεδίου πρέπει να είναι μελετημένο.

Σε κάθε περίπτωση, το οπτικό μέρος του καταλόγου θα σεβαστεί τα διαγράμματα γραφικών παραστάσεων που δίνονται στους φακέλους επιχείρησης. Για τη μεγαλύτερη ευελιξία, οι τιμές δεν πρέπει να υποδειχθούν στον κατάλογο, αλλά στο συνοδευτικό έγγραφο.

 

Επιστροφή στην αρχή

Συλλογικός κατάλογος

Ο συλλογικός κατάλογος δεν αντικαθιστά τον κατάλογο του προσωπικού της επιχείρησης. Επιτρέπει την ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων ανά τομέα. Ο συλλογικός κατάλογος παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ, και επιτρέπει σ να φτάσει με ελάχιστο κόστος σε ένα μεγαλύτερο αριθμό πελατών. Ο συλλογικός κατάλογος στοχεύει στην παρακίνηση των επαγγελματιών να εξετάσουν τους μεμονωμένους καταλόγους των επιχειρήσεων. Μπορεί να δημοσιευθεί σε χαρτί ή μέσω των ηλεκτρονικών μέσων (κεντρικός υπολογιστής Διαδικτύου, CD-rom)

Επιστροφή στην αρχή

Ξένος Τύπος

Η χρήση αυτού του εργαλείου επικοινωνίας απαιτεί μια καλή γνώση των χαρακτηριστικών της χώρας στόχου. Η βασική αρχή έγκειται στην εξασφάλιση διαφημιστικού χώρου για την αναμετάδοση της διαφήμισης. Η επιχείρηση που επιλέγει τον ξένο Τύπο είναι υποχρεωμένη για να προσαρμοστεί στις μεθόδους εργασίας εκείνης της χώρας προκειμένου να εγγυηθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Η αγγελία-σύνταξη της διαφήμισης είναι η τεχνική επικοινωνίας που προσαρμόζεται καλύτερα στους περιορισμούς των ξένων αγορών.

• Το περιεχόμενο: Το κείμενο πρέπει να είναι συνοπτικό, σαφές και εξαιρετικά ακριβές. Εντούτοις, ο τόνος που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι αυτός που χρησιμοποιείται στα περιοδικά. Η παρουσίαση είναι πολύ σημαντική, ειδικά όταν απευθύνεται στο ξένο κοινό. Οι ξένοι επαγγελματίες της αγγελία-σύνταξης προσφέρουν διάφορες μεταφραστικές υπηρεσίες. Η επιχείρηση κερδίζει από τη φήμη του μέσου και αυτή εξασφαλίζει αξιοπιστία προς του αναγνωστικό κοινό.
• Η μορφή: Κατά γενικό κανόνα, το κόστος μιας αγγελία-σχέδιο που απευθύνεται στο ξένο κοινό είναι σχετικά υψηλό. Η τιμή υπολογίζεται βάσει του κόστους της αγοράς του χώρου και του κόστους της εκτέλεσης της αγγελίας που ποικίλλει σύμφωνα με τις διαφορετικές υπηρεσίες. Αυτός ο τύπος επικοινωνίας φτάνει σε έναν μεγάλο αριθμό αναγνωστών χάρη στο μεγάλο μέγεθος της ραδιοφωνικής αναμετάδοσης.

Επιστροφή στην αρχή

Δημόσιες σχέσεις

Υπάρχουν ειδικευμένες αντιπροσωπείες για τις δημόσιες σχέσεις για κάθε χώρα και για κάθε τομέα. Στις εξαγωγές, οι εταιρίες δημόσιων σχέσεων παίζουν έναν σημαντικό ρόλο. Οργανώνουν τα εμπορικά γεγονότα (σεμινάρια, λανσάρισμα των νέων προϊόντων) που προσελκύουν τους ξένους δυνητικούς επιχειρηματικούς συνεργάτες. Η επιχείρηση μπορεί επίσης να καταφύγει σε μια επιχείρηση που ασχολείται με τις σχέσεις με τον Τύπο. Αυτός ο τελευταίος, αρχίζει ένα ανακοινωθέν ή ένα αρχείο Τύπου χάρη στις πληροφορίες που τίθενται στην διάθεση τους από την επιχείρηση. Το αρχείο Τύπου έχει το πλεονέκτημα να είναι πολύ ποιοτικό και για το περιεχόμενό του και για τη μορφή του.

Return to top