Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Διάφορες ασφάλειες  μεταφορών

Ευθύνες των μεταφορέων | Ασφάλεια των εμπορευμάτων

Ευθύνες των μεταφορέων

 

Οι μεταφορείς λένε ότι είναι υπεύθυνοι για τα αγαθά που τους εμπιστεύεστε. Αν και ισχύει αλλά καλό είναι να είστε επιφυλακτικοί.

Αρχές της ευθύνης

Οι μεταφορείς είναι πραγματικά υπεύθυνοι για τα αγαθά που τους εμπιστεύεστε. Εντούτοις, αυτή η ευθύνη είναι αρκετά περιορισμένη. Μέχρι το σημείο που οι μεταφορείς πληρώνονται, σύμφωνα με το βάρος και τον όγκο που μεταφέρουν και όχι σύμφωνα με την αξία των εμπορευμάτων, η ευθύνη τους εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο προκειμένου να παραμείνει ανάλογη με την ανταμοιβή τους.

Από την άλλη, αυτό έχει σημαντικές συνέπειες για το φορτωτή. Σε περίπτωση ζημιών στα αγαθά, ο μεταφορέας πρέπει να πληρώσει την αποζημίωση σύμφωνα με τα όρια που υποδεικνύονται, τα οποία είναι συχνά μικρότερα από την πραγματική αξία τους.
Τα όρια των πραγματικών ευθυνών που εκφράζονται σε S.D.R. (Special Drawing Rights ή Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα των οποίων η αξία ήταν περίπου στα 1.4197 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2001), είναι τα ακόλουθα :

- Μεταφορά επιφάνειας - Συνθήκη CMR : 8.33 SDR ανά κιλό, με αξία που ανέρχεται σε περίπου 11.82 ευρώ ανά κιλό.
- Αεροπορικές μεταφορές - Συνθήκη της Βαρσοβίας : 16.5837 SDR ανά κιλό, με αξία που ανέρχεται σε περίπου 23.54 ευρώ ανά κιλό.
- Θαλάσσιες μεταφορές - Συνθήκη Wisby και της Χάγης: 2 SDR ανά κιλό (περίπου 2.83 ευρώ) ή 666.66 SDR ανά συσκευασία (περίπου 946 ευρώ), η οποία είναι η αυστηρότερη των δύο περιορισμών που εφαρμόζονται.

Με βάση αυτά τα στοιχεία οι μεταφορείς αποζημιώνουν τις ζημίες που υφίστανται τα εμπορεύματα που μεταφέρονται.
Παραδείγματος χάριν, ένα κιβώτιο  ανταλλακτικών μεταξύ της Αμβέρσας και της Βαρσοβίας (βάρος 29 κλ και αξία 9900 ευρώ) - εμπορευματοκιβώτιο διερρηγμένο και άφιξη κενή - η ζημία 9900 ευρώ - ο δέκτης έχει καταχωρήσει τις ουσιαστικές αντιρρήσεις. - Ο μεταφορέας αποζημιώνει σύμφωνα με την ευθύνη του: 29 κλ Χ 8.33 SDR Χ 1.4197 = 342.95 ευρώ. Η υπόλοιπη ζημία, που χρεώνεται στο φορτωτή, θα ανέλθει έπειτα σε 9557 ευρώ. Εάν αυτό το εμπορευματοκιβώτιο είχε κάνει το ίδιο ταξίδι αεροπορικώς, η αποζημίωση που θα πληρωνόταν από την αεροπορική εταιρία θα ήταν η ακόλουθη: 29 κλ Χ 16.5837 SDR Χ 1.4197 = 682.77 ευρώ και η ζημία, που χρεώνεται στο φορτωτή, θα ανέρχονταν στα 9217.23 ευρώ.

Πρόσθετη περίπτωση εξαίρεσης και απαλλαγής από την ευθύνη

Εάν οι μεταφορείς είναι υπεύθυνοι για τις ζημίες στα αγαθά που τους εμπιστεύεστε, είναι σημαντικό να είναι γνωστό ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ευθύνη δεν μπορεί να παραμεριστεί και ότι, αντίθετα, το ανώτερο όριο μπορεί να αφαιρεθεί.

Απαλλαγή από την ευθύνη

Για να αποζημιώσει ο μεταφορέας το φορτωτή σε περίπτωση ζημίας, είναι απαραίτητο να καθοριστεί η ευθύνη του. Δεδομένου ότι είναι ο επιστάτης των αγαθών, κάποιος πρέπει να θεωρήσει ότι είναι υπεύθυνος για την παράδοση τους, με τους όρους που του εμπιστευτήκατε. Εάν ο μεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται, πρέπει να απαλλαχθεί από την πληρωμή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Ο μεταφορέας μπορεί να εκμεταλλευτεί την απαλλαγή από την ευθύνη του όταν η ζημία που προκαλείται στα αγαθά βασίζεται στην «ανωτέρα βία». Η έννοια «της ανωτέρας βίας» εξηγείται στα ογκώδη νομικά κείμενα και εξελίσσεται συνεχώς. Εντούτοις, ο καθορισμός που γίνεται αποδεκτός κανονικά είναι «ένα γεγονός που κατέχει τρία χαρακτηριστικά : είναι ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ, ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ». Εάν αυτά τα τρία κριτήρια τίθενται μαζί, ο μεταφορέας μπορεί να απαλλαχθεί από την ευθύνη του και δεν θα πληρώσει έπειτα οποιαδήποτε αποζημίωση για την αποκατάσταση της προκαλούμενης ζημίας. Μερικά γεγονότα που χαρακτηρίζουν «την ανωτέρα βία» είναι τα ακόλουθα:

- Απρόβλεπτος σεισμός (απρόβλεπτος, αναπόφευκτος και εξωτερικός).
- Ανεμοστρόβιλος το μήνα Αύγουστο στη Γαλλία (αναπόφευκτος και εξωτερικός).

- Ένοπλη ληστεία (απρόβλεπτη, αναπόφευκτη και εξωτερική).

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι δικαστές αρνούνται να θεωρήσουν ότι μια οπλισμένη κλοπή στην Ιταλία σε μια περιοχή χώρων στάθμευσης εθνικών οδών θα άνηκε στην κατηγορία «ανωτέρας βίας». Ως εκ τούτου, εάν μια τέτοια επιθετικότητα είναι αναπόφευκτη και εξωτερική στην επιχείρηση μεταφορών, δεν είναι απρόβλεπτη και σε αυτή την έκταση το πρόβλημα εμφανίζεται συχνά στις ιταλικές εθνικές οδούς. Η περίπτωση της ανωτέρας βίας δεν αναγνωρίζεται από το νόμο:
- Θύελλα το μήνα Οκτώβριο στον κόλπο Gascogne (προβλέψιμο).

- Ανταρσία από τους ναυτικούς (περίπτωση γνωστή στον επιστάτη των εμπορευμάτων).

Μετατόπιση της ευθύνης

Ορισμένα σοβαρά σφάλματα που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από το μεταφορέα είναι πέρα από την ευθύνη του και δεν θα αποκαταστήσει τη ζημία, βάσει των ορίων της ευθύνης του,  αλλά θα αποζημιώσει το σύνολο της ζημίας που υποφέρεται από το φορτωτή ή τους εκπροσώπους του. Αυτές οι περιπτώσεις καθορίζονται συνήθως από το δικαστήριο, αλλά εδώ υπάρχουν μερικά παραδείγματα περιπτώσεων όπου ο μεταφορέας πρέπει να αποζημιώσει ολόκληρη την ζημία :

- Μεταφορά του πρωτοτύπου ενός αντιδραστήρα ARIANE – ο οποίος χτυπήθηκε σε μια γέφυρα - καταστροφή του αντιδραστήρα - σοβαρό σφάλμα : ο μεταφορέας πρέπει να επιβεβαιώσει το ύψος της χρέωσης και να προσδοκήσει μια περιοριστική γραμμή κατά συνέπεια.

- Ναυτιλιακή μεταφορά ενός HI-FI εξοπλισμού - πώληση φορτίου από το μεταφορέα για ίδιο κέρδος - σοβαρό σφάλμα : κλοπή εξ ονόματος του μεταφορέα ή εξ ονόματος των εκπροσώπων του.

- Τροχαίο ατύχημα - εμπορεύματα που καταστρέφονται - ο οδηγός οδηγούσε μεθυσμένος - σοβαρό σφάλμα . Όταν το σοβαρό σφάλμα αποδεικνύεται, η άμεση νομική δράση είναι απαραίτητη, και έπειτα παραμένουν τα προβλήματα της δανειοληπτικής ικανότητας του μεταφορέα και της ανεπαρκώς ασφαλισμένης θέσης του που μπορούν συχνά να αποτρέψουν την αποκατάσταση του ποσού των ζημιών. Αντιμετωπίζοντας αυτές τις δυσκολίες στις σχέσεις μεταξύ των φορτωτών και των επιχειρήσεων μεταφορών, υπάρχει μια λύση για την εξασφάλιση της ροής των εμπορευμάτων και του πυρήνα των δραστηριοτήτων εμπορικών συναλλαγών.

Επιστροφή στην αρχή

Ασφάλεια των εμπορευμάτων

Ασφαλίζοντας τα εμπορεύματα, πρόκειται να μεταφέρετε τους κινδύνους των ζημιών που  προκαλούνται στα εμπορεύματα στην ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα αποζημιώσει εξ ονόματός σας, όχι βάσει της αρχής της ευθύνης αλλά βάσει της ζημίας που προκαλείται στα εμπορεύματα. Σε περίπτωση ζημίας στα εμπορεύματα, η ασφαλιστική εταιρεία θα ξεπληρώσει ολόκληρη τη ζημία και έπειτα θα στραφεί στο μεταφορέα για την ανάκτηση του ποσού που οφείλει, σύμφωνα με τα όρια ευθύνης του. Τα ασφάλιστρα θα βασιστούν στην αξία των εμπορευμάτων και θα εκφραστούν υπό μορφή ποσοστού ασφάλισης. Είναι δυνατό να αυξηθεί η δηλωμένη αξία της ασφάλειας που δίνεται στην ασφαλιστική εταιρεία. Αυτόματα, η αποζημίωση που πληρώνεται από την επιχείρηση σε περίπτωση καταστροφής θα αυξηθεί επίσης βάσει νόμου και αναλογικά. Αυτό επιτρέπει να ληφθεί μια πρόσθετη συμβατική αποζημίωση που καλύπτει τις έμμεσες δαπάνες που δεν λαμβάνονται υπόψη. Στην περίπτωση κιβωτίων ανταλλακτικών που ταξιδεύουν μεταξύ της Αμβέρσας και της Βαρσοβίας, η ασφαλιστική εταιρεία θα είχε αποζημιώσει ολόκληρη τη ζημία, που ανέρχεται στα 9.900 ευρώ - και θα είχε στραφεί στο μεταφορέα για την ανάκτηση της αποζημίωσης στα πλαίσια της ευθύνης του.

Τρεις κύριοι τύποι εγγυήσεων

- Εγγύηση «FPA ή ελεύθερης μερικής αβαρίας» : καλύπτει τους σημαντικότερους κινδύνους όπως ναυάγια,  πυρκαγιές, πτώση  συσκευασιών κατά τη διάρκεια της φόρτωσης, αλλά και άλλες κοινές ζημίες : εντούτοις, αποκλείει την κλοπή, την συντριβή. Εφαρμόζεται στις θαλάσσιες μεταφορές. Παράλληλα για τις αεροπορικές μεταφορές καθώς και τις μεταφορές εδάφους υπάρχει η εγγύηση των «χαρακτηρισμένων ατυχημάτων», η οποία καλύπτει τις συνέπειες που προκύπτουν από τα σημαντικότερα γεγονότα που απαριθμούνται συνοπτικά στο κείμενο του ασφαλιστήριου συμβολαίου.

- Εγγύηση «ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟ» : αυτή η εγγύηση καλύπτει όλους τους κινδύνους των αποθηκευμένων εμπορευμάτων συμπεριλαμβανόμενης και της μετάβασης μέχρι το σκάφος, η μακριά από αυτό. Μπορεί να εφαρμοστεί στις αεροπορικές μεταφορές, στις θαλάσσιες αλλά και στις διαδικασίες χερσαίων μεταφορών. Αυτή είναι η εγγύηση που απαιτείται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

- Εγγύηση για «Κινδύνους πολέμου και νάρκης» : εφαρμόζεται πάντα χωριστά από άλλες εγγυήσεις και έχει χωριστή τιμολόγηση. Το μέσο κόστος κυμαίνεται γύρω στο 0.0275% σύμφωνα με το βαθμό κινδύνου στην περιοχή που δανείζεται για την τοποθέτηση των εμπορευμάτων. Καλύπτει τις πράξεις της δολιοφθοράς, της πειρατείας, των χτυπημάτων από τορπίλες κ.λπ. Εφαρμόζεται στις αεροπορικές, στις θαλάσσιες και στις χερσαίες μεταφορές.

Διάφοροι τύποι ασφαλειών μεταφορών

1/ «Σε θαλάσσιο ταξίδι» ή  «προαιρετικό έγγραφο σύμβασης ασφάλισης» : επιτρέπει στο φορτωτή να ασφαλίσει κάθε αντικείμενο. Εφαρμόζεται στην περίπτωση της απομονωμένης ναυτιλίας.

 2/ έγγραφο σύμβασης ασφάλισης «ανοικτή ασφάλιση» : αυτή είναι μια σύμβαση στην οποία το ασφαλισμένο συμβαλλόμενο μέρος δεσμεύεται, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, να δηλώσει όλες τις αποστολές, και ο ασφαλιστής δεσμεύεται, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, να ασφαλίσει αυτόματα όλες τις αποστολές σχετικά με τα δασμολόγια και τους όρους που περιλαμβάνονται στη σύμβαση, ακόμη και στην περίπτωση της επικοινωνίας με καθυστέρηση, της μη συμμόρφωσης ή των ξεχασμένων απόστολων από μη ηθελημένη αμέλεια.

3/ έγγραφο σύμβασης ασφάλισης «αποδοχή με υπογραφή»: καλύπτει το σύνολο των αποστολών ενός εξαγωγέα για ένα δεδομένο έτος. Αυτή η λύση αρκετά συχνά επιλέγεται από τις μεγάλες επιχειρήσεις που ασφαλίζονται για να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερους κινδύνους από έναν μοναδικό ασφαλιστή, που καλύπτει όλες τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να προβλέψουν μια κάλυψη χωρίς να δηλωθεί το σύνολο των ροών της επιχείρησης χωρίς εξαίρεση, με στόχο να εξασφαλιστεί μέγιστη ασφάλεια. Η τιμή υπολογίζεται βάση του αριθμού του επιχειρησιακού κύκλου εργασιών.

 Για το έγγραφο σύμβασης ασφάλισης «ανοιχτή κάλυψη» και το έγγραφο σύμβασης ασφάλισης «αποδοχή με υπογραφή» : τα ακόλουθα πρέπει να γνωστοποιούνται στο φορτωτή : πλήρες φορτίο σε πλοίο που καθορίζει τη μέγιστη αξία που επιτρέπεται κάποιος να μεταφέρει με πλοίο. Η καταβολή αποζημίωσης που επιτρέπει τον αποκλεισμό των ατυχημάτων χαμηλότερης άξιας από ένα ορισμένο και προκαθορισμένο ποσό, επιτρέπει κατά συνέπεια την τροποποίηση της ασφάλειας. Αυτό το πλεονέκτημα είναι διαθέσιμο για τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή, ο ασφαλιστής δεν διαχειρίζεται τα έγγραφα που καλύπτουν ένα χαμηλό και γελοίο ποσό και το ασφαλισμένο συμβαλλόμενο μέρος  μπορεί έτσι να μειώσει το ποσό των ασφαλίστρών του. 

 

Επιστροφή στην αρχή

Return to top