Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Κατανόηση των αρχών τυποποίησης

Τα πρότυπα/ κανόνες μπορούν να οριστούν ως μια γραπτή δήλωση που περιέχει τις συγκεκριμένες τεχνικές  /  τεχνολογίες που συνδέονται με τα προϊόντα και που εγγυάται τις ιδιότητες και τη μεταβλητότητά τους σε λειτουργία. Η κατοχή του παρόντος εγγράφου δεν είναι σε καμιά περίπτωση υποχρεωτική, εκτός εάν είναι ως αποτέλεσμα μιας απόφασης ή  οδηγίας. Τα πρότυπα/κανόνες στις περισσότερες περιπτώσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στις ξένες αγορές. Τα πρότυπα/κανόνες εξετάζονται συχνά στο διεθνές εμπόριο ως τεχνικά εμπόδια (μη δασμολογικά εμπόδια).

Πιστοποίηση | Διάφοροι τύποι προτύπων/κανόνων | Η ISO | Ποια είναι η διαδικασία για τοuς κανόνες ; | Υπηρεσίες

Πιστοποίηση

 Η τυποποίηση, ακόμα κι αν μπορεί να θεωρηθεί ως περιορισμός, παραμένει απαραίτητη για την ανάδειξη της αξίας στην ποιότητα των προϊόντων και της επιχείρησης στα μάτια των πελατών της. Στα πλαίσια της ίδιας χώρας, η πιστοποίηση ενός προϊόντος διευκολύνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και επιτρέπει σε μια επιχείρηση για να διακριθεί μεταξύ των ανταγωνιστών της. Όσον αφορά στις ξένες αγορές, οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες όλο και περισσότερο με τους τεχνικούς κανόνες. Η πιστοποίηση είναι ένα από τα βήματα από τα οποία ένας τρίτος δίνει μια γραπτή επιβεβαίωση ποιότητας για το προϊόν. Αυτή η πιστοποίηση εφαρμόζεται μέσα από ένα σύστημα αναλύσεων, ερευνών   και τεχνικών λογιστικών ελέγχων. Στοχεύει στην εγκαθίδρυση της εμπιστοσύνης στους πελάτες και τη βελτίωση της εικόνας της επιχείρησής σας.

Υπάρχουν δύο τύποι πιστοποιήσεων:

  • Πιστοποίηση προϊόντων και πιστοποίηση υπηρεσιών που βεβαιώνουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία των προϊόντων έναντι των καταναλωτών.
  • Πιστοποίηση επιχείρησης που καταδεικνύει τη συμμόρφωση του ποιοτικού συστήματος της επιχείρησης.

Επιστροφή στην αρχή

Διάφοροι τύποι προτύπων/κανόνων

Υποχρεωτικοί τεχνικοί κανόνες

Σε μια εθνική κλίμακα, οι νόμοι ή τα διατάγματα ψηφίζονται τακτικά προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας διατυπώνουν τους ίδιους τύπους απαιτήσεων και γεννούν  κανόνες υποχρεωτικού χαρακτήρα. Οι επιχειρήσεις πρέπει επομένως να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους έτσι ώστε να μπορούν να ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις. Άλλοι τεχνικοί κανόνες που ορίζονται από τους οργανισμούς τυποποίησης θα γίνουν υποχρεωτικοί. Η CEN/το ECS (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) απαιτεί την τυποποίηση των κοινοτικών σημάτων προκειμένου να σεβαστούν οι απαιτήσεις που καθορίζονται από την οδηγία υπό εξέταση. Κατά συνέπεια, η λήψη ενός ευρωπαϊκού προτύπου μπορεί να επιτρέψει σε ένα προϊόν  να εισχωρήσει  στην αγορά κάθε ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Σε εθνικό επίπεδο, τα όργανα όπως ο Ε.Λ.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης), το IBN/BSI (Βελγικό ίδρυμα προτύπων) στο Βέλγιο, η AFNOR / FSA  (Γαλλική ένωση προτύπων) στη Γαλλία, το DIN/το GSI (Γερμανικό ίδρυμα προτύπων) στη Γερμανία ή το Ansi (Αμερικανικό εθνικό ίδρυμα προτύπων) στις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποιούν και συντονίζουν το σύνολο του συστήματος ανάπτυξης των κανόνων που χρειάζονται οι χώρες. Μια επιχείρηση που δεν σέβεται αυτές τις επιταγές / οδηγίες δεν θα γίνει αποδεκτή στην προσπάθεια της να εισέλθει σε μια ξένη αγορά, στην περίπτωση που ο έλεγχος πραγματοποιείται πριν από τη διείσδυσή του σε αυτήν. Εάν ο έλεγχος πραγματοποιηθεί μετά από την διείσδυση μέσα στην αγορά, η επιχείρηση θα υποχρεωθεί να αποσύρει αμέσως τα προϊόντα της από την αγορά και θα υποβληθεί σε πρόστιμα και ποινικές ρήτρες, καθώς και να γίνει αντικείμενο  νομικών ενεργειών. Όπως στις περισσότερες χώρες, η παρακολούθηση των (ελληνικών) πρότυπων είναι εθελοντική - εντούτοις, ένας αυξανόμενος αριθμός αυτών των προτύπων γίνεται υποχρεωτικός, βάσει της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας.

Προαιρετικοί τεχνικοί κανόνες

Οι προαιρετικοί τεχνικοί κανόνες καλύπτουν όλους τους οικονομικούς τομείς. Δημιουργήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο από τις οργανώσεις διεθνών προτύπων (ISO) ή τη διεθνή ηλεκτροτεχνική επιτροπή (CEI/IEC), και από τη CEN σε ευρωπαϊκό πλαίσιο ή από τα εθνικά όργανα. Αυτές οι πιστοποιήσεις βεβαιώνουν τη συμμόρφωση των προϊόντων και τη συμβατότητα του ποιοτικού συστήματος μιας επιχείρησης έναντι της ξένης αγοράς.

Αυτή τη στιγμή, η μη συμμόρφωση σε αυτούς τους αποκαλούμενους προαιρετικούς κανόνες μπορεί να δημιουργήσει μια εμπορική αναπηρία για τις επιχειρήσεις και ακόμη και μια συνολική ανικανότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένη αγορά. Το άνοιγμα των οικονομιών προωθεί την ανάπτυξη της τυποποίησης που αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο στον εμπορικό κόσμο. Η διεθνής τυποποίηση στοχεύει στην εξασφάλιση τίμιου ανταγωνισμού και την υποβολή των κοινών αναφορών θέσεων που αναγνωρίζονται μεταξύ των χωρών. Η απόκτηση αυτών των κανόνων είναι, επομένως, ιδιαίτερα πολύτιμη  για την ομαλή λειτουργία του διεθνούς εμπορίου και των συναλλαγών.

Επιστροφή στην αρχή

Η ISO (International Standards Organisation  ή Οργάνωση Διεθνών Προτύπων)

Ο ISO ή Οργάνωση Διεθνών Προτύπων διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της τυποποίησης στον κόσμο. Η ΟΔΠ στοχεύει στην εναρμόνιση των κανόνων σε παγκόσμια κλίμακα και την αφαίρεση της εικόνας του μη δασμολογικού εμποδίου, με την οποία συνδέεται. Η διεθνής τυποποίηση αφορά όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων και συμβάλλει στην ορθολογική οργάνωση του διεθνούς εμπορίου και των συναλλαγών.

Τι είναι η ISO (ή Οργάνωση Διεθνών Προτύπων) ;

Η Οργάνωση Διεθνών προτύπων είναι η παγκόσμια ομοσπονδία που δημιουργήθηκε το 1947. Η ανάπτυξη της τυποποίησης είναι ο πρωταρχικός στόχος της. Οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε αυτήν την οργάνωση γέννησαν τους κανόνες που αναγνωρίζονται σε έναν μεγάλο αριθμό χωρών. Οι κανόνες της καλύπτουν σήμερα όλους τους τομείς, εκτός από την εφαρμοσμένη μηχανική και την ηλεκτρονική, οι οποίοι ανήκουν στο πεδίο CEI. Η Οργάνωση Διεθνών προτύπων δημιουργήθηκε με στόχο τη δημιουργία  έγκυρων κανόνων σε μια βιομηχανική κλίμακα, εφαρμόσιμη σε διεθνές επίπεδο, με την δημιουργία μιας μοναδικής γλώσσας εμπορίου και επιχειρήσεων. Ο ISO διατηρεί την εργασιακή σχέση με τις εθνικές οργανώσεις. Ως εκ τούτου, η συνεργασία μεταξύ της CEN και του ISO επιτρέπει, για παράδειγμα, ορισμένους κανόνες να είναι πιο αναγνωρισμένοι στο έδαφος της Ένωσης  από  μερικές τρίτες χώρες.

Το ISO 9000: ένα διεθνές πρότυπο

Η Οργάνωση Διεθνών Προτύπων έχει σήμερα στο ενεργητικό της 9300 διεθνείς κανόνες που είναι ταξινομημένοι σε σχεδόν 200 διαφορετικούς τομείς. Αν και η περισσότεροι κανόνες του ISO ισχύουν σε μια διεθνή κλίμακα, ο κανόνας του ISO 9000 αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο για την πιστοποίηση της ποιότητας. Ο ISO 9000 δεν αφορά άμεσα την ποιότητα των προϊόντων,  αλλά οργανώνει ένα σύστημα ποιότητας στις βιομηχανίες κατασκευής ή στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Η πιστοποίηση βάσει του ISO 9000 καταδεικνύει στους πελάτες την βαθιά γνώση που εμπεριέχεται στις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων. Η οικογένεια του ISO 9000 περιλαμβάνει πολυάριθμες νόρμες, όπως :

  • ISO 9001 : 2008 - καταρτίζει τις απαιτήσεις που είναι σχετικές με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας.
  • ΙSO 9000 : 2005 - καλύπτει τις βασικές ιδέες και την ορολογία.
  • ΙSO 9004 : 2009 - καταδεικνύει πως αυξάνεται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα ενος σύστηματος διαχείρισης ποιότητας.
  • ΙSO 19011 : καταρτίζει οδηγίες για εσωτερικούς και εξωτερικούς έλεγχους των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

Οι κανόνες του ISO 9000 συνδέονται πολύ με την ποιότητα των προϊόντων, αλλά πιστοποιούν μόνο το ποιοτικό σύστημα σε μια επιχείρηση. Αυτή η ποιοτική διαδικασία εκτιμάται πάρα πολύ στις αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ  των επιχειρήσεων. Εμπνέει την εμπιστοσύνη μεταξύ των συνεργατών και των επιχειρήσεων και ικανοποιεί τις απαιτήσεις των παραγγελιών. Ο ISO 9000 δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να διακριθεί κάποιος στα πλαίσια του ανταγωνισμού και διευκολύνει το διεθνές εμπόριο και τις  ανταλλαγές. Αυτή τη στιγμή, ο ISO 9000 έχει υιοθετηθεί  από 70 χώρες στον κόσμο.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι η διαδικασία για τοuς κανόνες ;

Η κανονιστική διαδικασία  προϋποθέτει πριν από κάθε τι έναν προσδιορισμό των διαφορετικών τομέων των προδιαγραφών που αφορούν το προϊόν και μια αναζήτηση των τεχνικών κανόνων που αντιστοιχούν στις αγορές / συμβάσεις-στόχους. Το εθνικό όργανο δημοσιεύει τους καταλόγους των κανόνων και  προτύπων που μπορούν και προσφέρουν μια αρχική προσέγγιση στην τυποποίηση. Μετά από την ολοκλήρωση της έρευνας για συλλογή πληροφοριών,  ακολουθεί το επόμενο βήμα που είναι να  μελετηθούν σοβαρά τα διαφορετικά κείμενα και να αξιολογηθεί το πρόγραμμα  της τυποποίησης. Κατόπιν,  το προϊόν αναπτύσσεται, σύμφωνα με τον κανόνα ή τα προκαθορισμένα πρότυπα, ενώ στη συνέχεια γίνονται και οι τεχνικές τροποποιήσεις για την προσαρμογή του προϊόντος.  Τέλος, η επιχείρηση αναπτύσσει ένα αρχείο τυποποίησης και υποβάλλει τα προϊόντα της στις δοκιμές των οργάνων ελέγχου στη χώρα στόχο ή σε ένα βελγικό εργαστήριο που έχει την έγκριση για να παραδώσει το πιστοποιητικό στη χώρα στόχο .

Όσον αφορά την ποιοτική διαδικασία (ISO 9000), είναι διαφορετική επειδή η επικύρωση αφορά άμεσα την εν λόγω επιχείρηση. Πρόκειται να καταδείξει τη συμμόρφωση και την κυριότητα του ποιοτικού συστήματος στην επιχείρηση. Η επιχείρηση πρόκειται να υποβληθεί σε ένα ερωτηματολόγιο προσδιορισμού που θα δώσει αφορμή για μια σύμβαση λογιστικού ελέγχου.

Το όργανο που πιστοποιεί πραγματοποιεί το λογιστικό έλεγχο και στέλνει την έκθεση στην επιχείρηση. Το αρχείο θα εξεταστεί έπειτα και σύμφωνα με το αποτέλεσμα του λογιστικού ελέγχου θα αποδοθεί το πιστοποιητικό στην εταιρία. 

Επιστροφή στην αρχή

Υπηρεσίες

Η Emporiki-Trade σας προτείνει μια εκτίμηση για τον προσδιορισμό και την αγορά ενός κανόνα για τη χρήση που αντιστοιχεί στο προϊόν σας και στη χώρα της επιλογής σας.

Χρήσιμες διευθύνσεις

ΕΛΟΤ- Ελληνική Οργάνωση Τυποποίησης
Αχαρνων 313, 111 45 Αθήνα
Τηλ : (+30) 210 2120100 , Φαξ  :  (+30) 210 228 3034

ΕΕΤΤ- ΕθνικήΕεπιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Κηφισιάς 60, 151 25 Μαρούσι
Τηλ : (+30) 210  6151000 , Φαξ  :  (+30) 210 6105000

ΕΚΤ- Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Βασ. Κωνσταντίνου 48,  11635 Αθήνα 
Τηλ : (+30) 210 72.73.900-3 , Φαξ  :  (+30) 210 72.46.824

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τυποποίηση (European Committee for Standardization - CEN-CENELEC)
36, rue de Stassart, B-1050 Brussels
Τηλ + 32 2 550 08 11 Φαξ : + 32 2 550 08 19

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Προτύπων Τηλεπικοινωνιών (European Telecommunications Standards Institute-ETSI)
650, route des Lucioles, Sophia Antipolis, France
Τηλ : +33 (0)4 92 94 43 11 Φαξ : +33 (0)4 92 38 52 99

Οργάνωση διεθνών προτύπων  (International Standards Organisation (ISO)
1, Rue de Varembé - Case Postale 56 - CH - 1211 Geneva 20 - Switzerland
Τηλ : +41 227 490 111 - Φαξ : +41 227 333 430

Η διεθνής Επιτροπή ηλεκτρονικής (International Electronics Commission-IEC)
3, rue de Varembé - Case postale 131 - CH-1211 Geneva 20 - Switzerland
Τηλ : +41 229 190 211 - Φαξ : +41 229 190 300 - info@iec.ch

Επιστροφή στην αρχή

Return to top