Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Οι αγορές στο διαδίκτυο


Τι είναι μια αγορά;

Τόπος συνάντησης μεταξύ αγοραστών και πωλητών
Μια αγορά είναι μια εικονική πλατφόρμα στην οποία συναντιούνται αγοραστές και πωλητές (σχέσεις BtoB, BtoC ή CtoC).
Η αρχική σκέψη για τις αγορές ήταν να αποτελέσουν πραγματικούς χώρους ανταλλαγής και πλειστηριασμού. Η επιτυχία των πλατφορμών CtoC (τύπου Ebay) βασίζεται σ'αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Αλλά για τις σχέσεις BtoB, η στιγμιαία διάσταση των συναλλαγών παραμένει περιορισμένη. Για δύο λόγους. Καταρχήν, οι πελάτες τείνουν περισσότερο να συνεργαστούν με τους τακτικούς τους προμηθευτές αντί να ξεκινήσουν διαδικασίες για νέους μειοδοτικούς διαγωνισμούς.
Έπειτα, η αγορά χρησιμοποιείται, στις περισσότερες περιπτώσεις, για τον εντοπισμό νέων υποψήφιων εταίρων και για την πρώτη επικοινωνιακή επαφή. Οι διαπραγματεύσεις και οι παραγγελίες γίνονται με έναν πιο παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με μια φυσική συνάντηση μεταξύ των εταίρων. Όσο πιο συγκεκριμένη είναι η συγγραφή υποχρεώσεων του αγοραστή, τόσο περισσότερο θα δυσκολευτεί να βρει το κατάλληλο προϊόν απευθείας στην αγορά. Ο ρόλος της αγοράς θα περιοριστεί τότε ως ένας απλός τηλεφωνικός κατάλογος και κατάλογος προϊόντων και τεχνογνωσιών.
Οι διάφορες μορφές των αγορών
Μεταξύ των αγορών που μπορούν να εντοπιστούν στο διαδίκτυο, ορισμένες από αυτές έχουν ένα γενικό χαρακτήρα (Sourcingparts, Alibaba). Άλλες ειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας (Aeroxchange, Powernext). Ορισμένες αγορές (ιδιωτικές) διοικούνται από μια δημόσια επιχείρηση ή οργανισμός με ενεργή δραστηριότητα στην αγορά, ως αγοραστής, προμηθευτής ή και τα δύο (Aeroxchange, Supplyitnow). Ορισμένες αγορές (ανοιχτές ή δημόσιες) διοικούνται από τρίτους (Ebay, Amazon).

 


Γιατί να συμμετάσχω σε μια αγορά;


Πλεονεκτήματα για τον πωλητή
 • Αυξανόμενη προβολή της εταιρείας
 • Πρόσβαση σε νέες αγορές χωρίς απαγορευτικά εμπορικά έξοδα
 • Γρήγορη ανταπόκριση στη νέα ζήτηση
Πλεονεκτήματα για τον αγοραστή
 • Πρόσβαση σε μια διευρυμένη βάση προμηθευτών
 • Γρήγορη ενημέρωση της διαθεσιμότητας στην αγορά
 • Πρόσβαση σε πλήρεις πληροφορίες (φωτογραφίες, τεχνικές οδηγίες, συμβουλές)
 • Όφελος χάρη σε ήδη διαπραγματευμένες τιμές
Συναφή πλεονεκτήματα και υπηρεσίες που προτείνουν οι αγορές
 • Υπηρεσία ενημέρωσης
 • Υπηρεσία μάρκετινγκ
 • Χρηματοοικονομική υποστήριξη
 • Διαχείριση της αλυσίδας διακίνησης

 


Πως λειτουργεί μια αγορά;


Από τη μεριά του προμηθευτή
Ο προμηθευτής απαντά σε ένα μειοδοτικό διαγωνισμό ή προτείνει τα εμπορεύματα του σε μορφή καταλόγου ή μιας στιγμιαίας προσφοράς.
Από τη μεριά του αγοραστή
Ο αγοραστής ξεφυλλίζει, ανάλογα με τις ανάγκες του, τις προσφορές των προμηθευτών ή καταθέτει ένα μειοδοτικό διαγωνισμό.
 
Υπενθύμιση : Η συναλλαγή πραγματοποιείται απευθείας στην αγορά (ηλεκτρονική αγορά) ή οριστικοποιείται εκτός αγοράς.

 

Πόσο κοστίζει η συμμετοχή σε μια αγορά;


Δωρεάν εγγραφή
Η εγγραφή στις περισσότερες αγορές γίνεται χωρίς χρέωση. Η ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών (διαφορετική στην καθεμία) προσφέρεται επίσης χωρίς χρέωση.
Παράλληλες υπηρεσίες με χρέωση
Ορισμένες υπηρεσίες χρεώνονται, κυρίως όσες προϋποθέτουν μεσολάβηση. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται ένα ποσό ή μια προμήθεια επί του ποσού της συναλλαγής.
Χρόνος χρήσης
Η είσοδος σε μια αγορά είναι χρονοβόρα. Ο εντοπισμός των αγορών, η ανάγνωση των όρων πρόσβασης και πώλησης, η τελική επιλογή των χρήσιμων αγορών, η εξοικείωση με την πλοήγηση και τον εντοπισμό των καλών προμηθευτών μπορούν να αναδειχθούν πιο σύνθετοι. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μειώνει τα πλεονεκτήματα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, ενός τέτοιου επικοινωνιακού εργαλείου.
Return to top