τύπο οντότητας:

Εταιρία

Σύνηθης (εις) Ονομασία (ες):