Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Kωδικός τοπικής ταξινομήσεως

Αυτή η κατηγοριοποίηση είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά.

Πρόκειται για μια έκδοση DEMO της υπηρεσίας Κωδικός τοπικής τελωνειακής ταξινομήσεως. Σας προτείνουμε τα εξής αποτελέσματα μιας διευθετημένης αναζήτησης με τους λέξη "apples", στην Κινέζικητελωνειακή ονοματολογία. Περισσότερες πληροφορίες

Σύνδεση ή δημιουργήστε ένα νέο προφίλ δωρεάν για να εισάγετε τα προσωπικά σας κριτήρια αναζήτησης.

spacer

Αναζήτηση από:

εριήγηση της/του Κινέζικη κατάταξη για να βρείτε την περιγραφή του προϊόντος σας:

Κίνα - "apples"

0808.10.00
-Apples
0808.10.00.00
--Apples, fresh
-Pears:
0808.30.10
---Ya pears and hsueh pears
0808.30.10.00
----Ya pears, hsueh pears, fresh
0808.30.20
---Xiang pear
0808.30.20.00
----Xiang pears, fresh
0808.30.90
---Other
0808.30.90.00
----Other pesrs, fresh
0808.40.00
-Quinces
0808.40.00.00
--Fresh quince
0810.10.00
-Strawberries
0810.10.00.00
--Strawberries, fresh
0810.20.00
-Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries
0810.20.00.00
--Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries, fresh
0810.30.00
-Black, white or red currant and gooseberries
0810.30.00.00
--Black, white or red currants and gooseberries, fresh
0810.40.00
-Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium
0810.40.00.00
--Fruits Of Fresh Cranberries, Bilberries And Other Cranberries
0810.50.00
-Kiwifruit
0810.50.00.00
--Kiwifruit, fresh
0810.60.00
-Durian
0810.60.00.00
--Durian, fresh
0810.70.00
-Persimmons
0810.70.00.00
--Persimmons, fresh
-Other:
0810.90.10
---Lychee
0810.90.10.00
----Lychee, fresh
0810.90.30
---Longan
0810.90.30.00
----Longan, fresh
0810.90.40
---Rambutan
0810.90.40.00
----Rambutan, fresh
0810.90.50
---Sugar apple
0810.90.50.00
----Sugar apple, fresh
0810.90.60
---Carambola
0810.90.60.00
----Carambola, fresh
0810.90.70
---Wax apple
0810.90.70.00
----Wax apple, fresh
0810.90.80
---Dragon fruit
0810.90.80.00
----Dragon fruit, fresh
0810.90.90
---Other
0810.90.90.01
----Chinese jujubes (Ziziphus jujuba), fresh
0810.90.90.02
----Loquats (Eriobotrya japonica), fresh
0810.90.90.90
----Other fruit, fresh
0813.10.00
-Apricots
0813.10.00.00
--Apricots, other than that of headings no.08.01 to 08.06
0813.20.00
-Prunes
0813.20.00.00
--Prunes, other than that of headings no.08.01 to 08.06
0813.30.00
-Apples
0813.30.00.00
--Apples, other than that of headings no.08.01 to 08.06
-Other:
0813.40.10
---Longans and longan pulps
0813.40.10.00
----Longans and longan pulps, other than that of headings no.08.01 to 08.06
0813.40.20
---Persimmons
0813.40.20.00
----Persimmons, other than that of headings no.08.01 to 08.06
0813.40.30
---Red jujubes
0813.40.30.00
----Red jujubes, other than that of headings no.08.01 to 08.06
0813.40.40
---Preserved litchi
0813.40.40.00
----Preserved litchi, other than that of headings no.08.01 to 08.06
0813.40.90
---Other
0813.40.90.20
----Dried cranberries
0813.40.90.90
----Other fruit (other than that of headings 08.01 to 08.06), dried
0813.50.00
-Mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter
0813.50.00.00
--Mixtures of nuts or dried fruits of this chapter , other than that of headings no.08.01 to 08.06
-Orange juice:
2009.11.00
--Frozen
2009.11.00.00
---Orange juices, frozen, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
2009.12.00
--Not frozen, of a Brix value not exceeding 20
2009.12.00.10
---Orange juice of a Brix value not exceeding 20, not frozen, net weight of minimum individual package ≥180 kg (unferment-ed and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter)
2009.12.00.90
---Orange juice of a Brix value not exceeding 20, not frozen, net weight of minimum individual package <180 kg (unferment-ed and not containing added spirits whether or not containing added sugar or other sweetening matter)
2009.19.00
--Other
2009.19.00.10
---Orange juice of a Brix value exceeding 20, not frozen, net weight of minimum individual package ≥180 kg (unferment-ed and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter)
2009.19.00.90
---Orange juice of a Brix value exceeding 20, not frozen, net weight of minimum individual package <180 kg (unferment-ed and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter)
-Grapefruit juice; grapefruit juice:
2009.21.00
--Of a Brix value not exceeding 20
2009.21.00.00
---Grapefruit juice, grapefruit juice (unfermented and unalcoholic, with or without added sugar or other sweeteners) with a briar sugar value not exceeding 20
2009.29.00
--Other
2009.29.00.00
---Grapefruit juice, grapefruit juice (unfermented and unalcoholic, with or without added sugar or other sweeteners) with a briar sugar value of more than 20
-Juice of any other single citrus fruit:
--Of a brix value not exceeding 20:
2009.31.10
---Lemon juice
2009.31.10.00
----Unmixed lemon juice (unfermented and unalcoholic, whether or not sweetened with sugar or other sweeteners) with a briar sugar value not exceeding 20
2009.31.90
---Other
2009.31.90.00
----Unmixed other citrus juices (unfermented and unalcoholic; Except lemon juice.)
--Other:
2009.39.10
---Lemon juice
2009.39.10.00
----Unmixed lemon juice (unfermented and unalcoholic, with or without added sugar or other sweeteners) with a beryl value of more than 20
2009.39.90
---Other
2009.39.90.00
----Unmixed other citrus juices (unfermented and unalcoholic; Except lemon juice.)
-Pineapple juice:
2009.41.00
--Of a Brix value not exceeding 20
2009.41.00.00
---Pineapple juice (unfermented and unalcoholic, with or without added sugar or other sweeteners) with a briar sugar value not exceeding 20
2009.49.00
--Other
2009.49.00.00
---Pineapple juice (unfermented and unalcoholic, with or without added sugar or other sweeteners) with a briar sugar value of more than 20
2009.50.00
-Tomato juice
2009.50.00.00
--Tomato juice, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
-Grape juice (including grape must):
2009.61.00
--Of a Brix value not exceeding 30
2009.61.00.00
---Grape juice (including wine juice) with a briar sugar value not exceeding 30 (unfermented and unalcoholic, whether or not sweetened with sugar or other sweeteners)
2009.69.00
--Other
2009.69.00.00
---Grape juice (including wine juice) with a briar sugar value of more than 30 (unfermented and unalcoholic, with or without added sugar or other sweeteners)
-Apple juice:
2009.71.00
--Of a Brix vakie not exceeding 20
2009.71.00.00
---Apple juice (unfermented and unalcoholic, with or without added sugar or other sweeteners) with or without briar content not exceeding 20
2009.79.00
--Other
2009.79.00.00
---Apple juice (unfermented and unalcoholic, with or without added sugar or other sweeteners) with a briar sugar value of more than 20
-Other unmixed fruit juice, nut juice or vegetable juice:
2009.81.00
--Cranberry (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) juice; Lingonberry (Vaccinium vitis-idaea) juice
2009.81.00.00
---Unmixed cranberry juice (large cranberry, small cranberry), cranberry juice (unfermented and unalcoholic, with or without sugar or other sweeteners)
--Other:
---Fruit juice or nut juice:
2009.89.12
----Mango juice
2009.89.12.00
-----Mango juice, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
2009.89.13
----Passion-fruit juice
2009.89.13.00
-----Passion-fruit juice, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
2009.89.14
----Guva juice
2009.89.14.00
-----Guva juice, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
2009.89.15
----Pear Juice
2009.89.15.00
-----Pear juice, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
2009.89.16
----Seabuckthorn juice
2009.89.16.00
-----Unmixed Sea Buckthorn Juice
2009.89.19
----Other
2009.89.19.00
-----Other unmixed fruit juices or nut juices (unfermented and unalcoholic, whether or not sweetened with sugar or other sweeteners)
2009.89.20
---Vegetable juice
2009.89.20.00
----Other juice of any other single vegetable, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
-Mixtures of juices:
2009.90.10
---Of fruit juices
2009.90.10.00
----Mixtures of fruit juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
2009.90.90
---Other
2009.90.90.00
---Other
 

Πηγή: E2Open

Return to top