Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Χώρες υψηλών προοπτικών

Πρόκειται για μια έκδοση DEMO της υπηρεσίας Χώρες υψηλών προοπτικών. Σας προτείνουμε τα εξής αποτελέσματα για τα ταξινομημένα προϊόντα "2204 : Wine of fresh grapes, incl...." και τη χώρα αναφοράς "". Περισσότερες πληροφορίες

Σύνδεση ή δημιουργήστε ένα νέο προφίλ δωρεάν για να εισάγετε τα προσωπικά σας κριτήρια αναζήτησης.

spacer

 

Χώρες με την μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα
2204-Wine of fresh grapes, incl. fortified wines; grape...

picto statπρώτες χώρες εισαγωγών σε παγκόσμια κλίμακα το 2023

Σύνολο εισαγωγών 35,906.12 εκατομμύρια δολάρια

πρώτες χώρες εισαγωγών σε παγκόσμια Ελλάδα το 2023

Σύνολο εισαγωγών 106.06 σε εκατομμύρια Δολλάρια ΗΠΑ εκατομμύρια δολάρια

 

picto statπρώτες χώρες στον τομέα της αύξησης των εισαγωγών σε παγκόσμια κλίμακα

2023/2022, ανάπτυξη-2%

Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση, 2023/2022

πρώτες χώρες στον τομέα της αύξησης των εισαγωγών προςΕλλάδα

2023/2022, ανάπτυξη+2%

Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση, 2023/2022


Πηγή: UN Comtrade

Return to top