Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Χώρες υψηλών προοπτικών

Πρόκειται για μια έκδοση DEMO της υπηρεσίας Χώρες υψηλών προοπτικών. Σας προτείνουμε τα εξής αποτελέσματα για τα ταξινομημένα προϊόντα "2204 : Wine of fresh grapes, incl...." και τη χώρα αναφοράς "". Περισσότερες πληροφορίες

Σύνδεση ή δημιουργήστε ένα νέο προφίλ δωρεάν για να εισάγετε τα προσωπικά σας κριτήρια αναζήτησης.

spacer

 

Χώρες με την μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα
2204-Wine of fresh grapes, incl. fortified wines; grape...

picto statπρώτες χώρες εισαγωγών σε παγκόσμια κλίμακα το 2022

Σύνολο εισαγωγών 39,150.81 εκατομμύρια δολάρια

πρώτες χώρες εισαγωγών σε παγκόσμια Ελλάδα το 2022

Σύνολο εισαγωγών 104.08 σε εκατομμύρια Δολλάρια ΗΠΑ εκατομμύρια δολάρια

 

picto statπρώτες χώρες στον τομέα της αύξησης των εισαγωγών σε παγκόσμια κλίμακα

2022/2021, ανάπτυξη-1%

Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση, 2022/2021

πρώτες χώρες στον τομέα της αύξησης των εισαγωγών προςΕλλάδα

2022/2021, ανάπτυξη+4%

Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση, 2022/2021


Πηγή: UN Comtrade

Return to top