Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

flag ΡωσίαΡωσία: Βασικά Στοιχεία

Capital: Moscow

Population

Total Population: 143,555,736
Natural Increase: 0.1%
Density: 9 Inhabitants/km²
Urban Population: 75.1%
Population of main cities: Moscow (12,480,500); Saint Petersburg (5,398,100); Novosibirsk (1,625,700); Yekaterinburg (1,493,800); Kazan (1,257,400); Nizhny Novgorod (1,252,300); Chelyabinsk (1,196,700); Samara (1,156,700); Omsk (1,154,500); Rostov-on-Don (1,138,000); Ufa (1,128,800)
Ethnic Origins:
Ethnic Russians represent 80.9% of the total population (of which 84.93% belong to European ethnic groups) while minorities make up 19% of the population. Among the largest minorities are the Tatars, Ukrainians, Bashkirs, Chuvash and Chechens, who account for about 8.4% of the total population. The remaining 10.6% of the population are either Indo-European, Turkish or Baltic-Finnic peoples. (Federal State Statistics Service)
Official Language: Russian
Other Languages Spoken: More than 150 languages are spoken in the Russian Federation and some of them are the official language in a part of the country.
Business Language(s): English is more and more widespread.
Managers often understand English better than they speak it. You must be prepared to conduct negotiations in Russian.
Religion: According to a survey in 2011, 82% of Russians are religious. Orthodox 70%, Muslims 10%, Catholics 1.2%, Buddhists 0.7%.
Literacy Rate: 99.4%

Local Time:

It is %T:%M %A In Moscow, Kazan, Saint Petersburg
It is %T:%M %A In Yekaterinburg, Perm, Chelyabinsk
It is %T:%M %A In Novosibirsk, Omsk
It is %T:%M %A In Vladivostok, Khabarovsk

Exchange Rate on :

National Currency: Russian Rouble (RUB)

Country Overview

Area: 17,098,250 km²
Type of State: Russia is a federal republic.
Type of Economy: Upper-middle income economy, transition country, emerging financial market, G8 member.
The largest country in the world; leading producer and exporter of natural gas in the world, and second largest producer and exporter of petroleum in the world; poverty affects 16% of the population
HDI*: 0.798/1
HDI (World Rank): 50/188

Note: (*) The HDI, Human Development Index, is an Indicator Which Synthesizes Several Data Such as Life Expectancy, Level of Education, Professional Careers, Access to Culture etc.

Telecommunication

Telephone Code:
To call from Russia, dial 810
To call Russia, dial +7
Internet Suffix: .ru
Computers: 13.3 per 100 Inhabitants
Telephone Lines: 30.1 per 100 Inhabitants
Internet Users: 53.3 per 100 Inhabitants
Access to Electricity: 100% of the Population

Foreign Trade in Figures

 
Foreign Trade Indicators 20182019202020212022
Imports of Goods (million USD) 248,856253,876240,088304,013280,353
Exports of Goods (million USD) 443,914419,721333,530494,350588,328
Imports of Services (million USD) 94,72899,00064,83276,23070,809
Exports of Services (million USD) 64,64662,78648,64556,48249,098

Source: WTO – World Trade Organisation, Latest data available.

 

Any Comment About This Content? Report It to Us.© eexpand, All Rights Reserved.
Latest update: April 2024

Return to top